Category Archives: Leiderschap

De beste verkoper manager maken?

      Geen reacties op De beste verkoper manager maken?

Reading Time: 2 minutes De conventional wisdom is niet de beste verkoper verkoopmanager te maken. Dan ben je een goede verkoper armer en een slechte manager rijker. Toch blijkt uit onderzoek dat in high performance teams, mensen vooral naar de beste performers kijken voor leiderschap. Klopt de conventional wisdom dan toch niet? Als consultant heb ik veel gewerkt met kleine teams die onder hoge… Read more »

Een beetje meer respect is goed voor de bottom line

Reading Time: 3 minutes In een internationaal onderzoek van Georgetown University onder 20.000 werknemers, werd respect als belangrijkste gedragskenmerk van leiders benoemd. Medewerkers niet respectvol behandelen leidt tot een afname van prestaties en een toename van burnout. Een belangrijk punt van aandacht dus, zeker gezien het feit dat de mate waarin medewerkers zich respectvol behandeld voelen, al jaren gestaag afneemt. Kristie Rogers van Marquette… Read more »

Macht en Mindfulness

      Geen reacties op Macht en Mindfulness

Reading Time: 3 minutes Is het mogelijk leiding te geven zonder macht, wanneer de machtsstructuur ongewijzigd blijft? Kunnen leiders leren verbinden en inspireren, wanneer ze zelf ook eenzijdig alle belangrijke beslissingen kunnen nemen en verantwoordelijk zijn voor beoordelingen? Voor leiders die in deze context effectief willen zijn stelt dit eisen aan zelfbewustzijn en zelfregulatie. Macht doet iets met ons. Dit wordt mooi geïllustreerd in… Read more »

Heeft bescheidenheid zijn langste tijd gehad?

Reading Time: 2 minutes Mensen hebben een voorkeur voor leiders die zowel competent als bescheiden zijn. Maar wat betekent bescheidenheid in leiderschap eigenlijk? De noodzaak van bescheidenheid heeft waarschijnlijk diepe evolutionaire wortels. Bij jager-verzamelaar groepen is het belangrijk goed te weten hoe met succes om te gaan. Een antropoloog beschreef ooit hoe een jonge Khosai jager een groot dier had geveld. Terug in het… Read more »

Feedback is de achilleshiel van leiderschapsontwikkeling

Reading Time: 3 minutes Feedback speelt een centrale rol in de ontwikkeling van competentie. Om beter te worden, moet je weten hoe je het doet. Voor leiders is het echter moeilijk om goede feedback te krijgen en dit is een serieuze hindernis in de ontwikkeling van leiderschap. Er zijn echter oplossingen. Feedback heeft betrekking op alle informatie over hoe je het doet en wat… Read more »

Zes typen oerleiders

      Geen reacties op Zes typen oerleiders

Reading Time: 3 minutes Wetenschappelijk onderzoek wijst er op dat onze instinctieve voorkeuren voor leiders variërend per situatie (denk aan de voorkeur voor sterke leiders in tijden van crisis en jongere leiders in tijden van verandering). Bij deze ingeboren verwachting aansluiten, kan leiders helpen mensen mee te krijgen. Wat goed leiderschap is, kan verschillen afhankelijk van de uitdagingen waar een groep voor staat. Bepaalde… Read more »

Extreem Eigenaarschap

      Geen reacties op Extreem Eigenaarschap

Reading Time: 2 minutes Controle is uit, eigenaarschap is in. Medewerkers moeten meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun werk, leiders meer loslaten. Het zou echter een verkeerde conclusie zijn dat leiders daardoor minder verantwoordelijkheid hebben. Minder controle betekend mogelijk zelfs meer verantwoordelijkheid. Echte leider tonen extreem eigenaarschap. “ik geef ze alle ruimte en alle middelen, maar ze doen het gewoon niet”. Ik heb menig… Read more »

De kracht van functioneel leiderschap

      Geen reacties op De kracht van functioneel leiderschap

Reading Time: 3 minutes Waar zijn leiders eigenlijk voor nodig? Ik stel deze vraag vaak aan studenten wanneer het onderwerp leiderschap aan de orde komt. Het antwoord is meestal dat er iemand moet zijn die beslissingen neemt, richting bepaalt of verteld wat er moet gebeuren. Deze antwoorden weerspiegelen het managementdenken van de laatste honderd jaar. Het heeft echter weinig te maken met wat leiderschap… Read more »

Waarom echte leiders niet motiveren

      Geen reacties op Waarom echte leiders niet motiveren

Reading Time: 3 minutes Echte leiders motiveren mensen om het beste uit zichzelf te halen. Impliciet in dit beeld van leiderschap ligt een negatief beeld van volgers: zij hebben het nodig om gemotiveerd te worden om het beste uit zichzelf te halen. Vooral mensen die meer complex werk doen (zoals kenniswerk) zijn in de regel echter al vanuit zichzelf sterk gemotiveerd het beste uit… Read more »

Waarom leiderschap zelfleiderschap vergt

      Geen reacties op Waarom leiderschap zelfleiderschap vergt

Reading Time: 3 minutes Om een leider voor anderen te zijn, moet je eerst een leider voor jezelf zijn. Dit klinkt direct diepzinnig en waar, maar wanneer ik leiders de exacte redenen vraag waarom dit zo is, blijkt het niet zo eenvoudig een goed antwoord te geven. Zelfregulatie Wat betekent een leider voor jezelf zijn? De psychologische term hiervoor is zelfregulatie. Zelfregulatie wordt ook… Read more »