Emoties zitten tussen mensen

      Geen reacties op Emoties zitten tussen mensen

Reading Time: 5 minutes Emoties worden nog wel eens gezien als iets dat van iemand zelf is, en waar die persoon zelf ook alleen verantwoordelijk voor is. Zo hoorde ik ooit iemand op een boze medewerker reageren met de woorden “dit is iets van jou” en “jij moet jezelf afvragen waar dit vandaan komt”. Alsof er iets mis met hem is omdat hij boos… Read more »

De Biologie van Burgerbetrokkenheid

Reading Time: 1 minute Dit essay is geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken Hoe kan een zich terugtrekkende overheid, de burger meer centraal stellen? In dit essay zal worden betoogd dat dit alleen mogelijk is wanneer de burger zelf meer betrokken is bij de vormgeving en het uitvoeren van dienstverlening. In dit essay wordt ingegaan op de vraag hoe deze burgerbetrokkenheid… Read more »

P6 en de DISC: een productvergelijking

      Geen reacties op P6 en de DISC: een productvergelijking

Reading Time: 4 minutes Er is een veelheid aan instrumenten die helpen inzicht te krijgen in persoonlijkheid, drijfveren of voorkeuren. Uiteindelijk beschrijven al deze instrumenten eigenschappen van individuen, zoals ik e of assertiviteit. Hoe deze eigenschappen worden georganiseerd in een instrument, bepaalt de kracht van het instrument. Laat ik het gezicht gebruiken om dit punt te illustreren. Een goed model van het gezicht bestaat… Read more »

Whitepaper P6/Hexaco

      Geen reacties op Whitepaper P6/Hexaco

Reading Time: 1 minute De P6 is een instrument dat is ontwikkeld op basis van het wetenschappelijke persoonlijkheidsmodel HEXACO, op dit moment het meest complete en betrouwbare model beschikbaar. In de Whitepaper P6/Hexaco wordt dit model uitgebreid toegelicht. U krijgt inzicht in de verschillende dimensies van de P6 en hoe dit model toe te passen in praktische vraagstukken rond persoonlijke effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling. U… Read more »

De beste verkoper manager maken?

      Geen reacties op De beste verkoper manager maken?

Reading Time: 2 minutes De conventional wisdom is niet de beste verkoper verkoopmanager te maken. Dan ben je een goede verkoper armer en een slechte manager rijker. Toch blijkt uit onderzoek dat in high performance teams, mensen vooral naar de beste performers kijken voor leiderschap. Klopt de conventional wisdom dan toch niet? Als consultant heb ik veel gewerkt met kleine teams die onder hoge… Read more »

Een beetje meer respect is goed voor de bottom line

Reading Time: 3 minutes In een internationaal onderzoek van Georgetown University onder 20.000 werknemers, werd respect als belangrijkste gedragskenmerk van leiders benoemd. Medewerkers niet respectvol behandelen leidt tot een afname van prestaties en een toename van burnout. Een belangrijk punt van aandacht dus, zeker gezien het feit dat de mate waarin medewerkers zich respectvol behandeld voelen, al jaren gestaag afneemt. Kristie Rogers van Marquette… Read more »

Macht en Mindfulness

      Geen reacties op Macht en Mindfulness

Reading Time: 3 minutes Is het mogelijk leiding te geven zonder macht, wanneer de machtsstructuur ongewijzigd blijft? Kunnen leiders leren verbinden en inspireren, wanneer ze zelf ook eenzijdig alle belangrijke beslissingen kunnen nemen en verantwoordelijk zijn voor beoordelingen? Voor leiders die in deze context effectief willen zijn stelt dit eisen aan zelfbewustzijn en zelfregulatie. Macht doet iets met ons. Dit wordt mooi geïllustreerd in… Read more »

Waarom roddel goed is voor organisaties

      Geen reacties op Waarom roddel goed is voor organisaties

Reading Time: 2 minutes Overal waar mensen samenwerken, zullen mensen roddelen. Wetenschappers gaan er zelfs van uit dat roddel voorwaardelijk is voor samenwerking. Waarom heeft roddel dan zo’n slechte reputatie? Onderzoekers van Georgia Institute of Technology schatten op basis van onderzoek in dat zo’n 15% van alle werkmail roddel is. De meeste roddel zal echter niet zwart op wit zijn, maar face to face,… Read more »

Heeft bescheidenheid zijn langste tijd gehad?

Reading Time: 2 minutes Mensen hebben een voorkeur voor leiders die zowel competent als bescheiden zijn. Maar wat betekent bescheidenheid in leiderschap eigenlijk? De noodzaak van bescheidenheid heeft waarschijnlijk diepe evolutionaire wortels. Bij jager-verzamelaar groepen is het belangrijk goed te weten hoe met succes om te gaan. Een antropoloog beschreef ooit hoe een jonge Khosai jager een groot dier had geveld. Terug in het… Read more »

Zes redenen om voor de P6 te kiezen

      Geen reacties op Zes redenen om voor de P6 te kiezen

Reading Time: 2 minutes De P6 is een nieuw instrument dat helpt inzicht te geven in persoonlijkheid en gedragsvoorkeuren. Het is in die zin een concurrent voor populaire tests als MBTI en de diverse kleurenscans. In dit artikel zes redenen waarom u als professional de overstap zou moeten maken. 1. Omdat het beter werkt Er is een veelheid aan persoonlijkheidsmodellen op de markt en de… Read more »