Tag Archives: Integriteit

Een beetje meer respect is goed voor de bottom line

Reading Time: 3 minutes In een internationaal onderzoek van Georgetown University onder 20.000 werknemers, werd respect als belangrijkste gedragskenmerk van leiders benoemd. Medewerkers niet respectvol behandelen leidt tot een afname van prestaties en een toename van burnout. Een belangrijk punt van aandacht dus, zeker gezien het feit dat de mate waarin medewerkers zich respectvol behandeld voelen, al jaren gestaag afneemt. Kristie Rogers van Marquette… Read more »

Extreem Eigenaarschap

      Geen reacties op Extreem Eigenaarschap

Reading Time: 2 minutes Controle is uit, eigenaarschap is in. Medewerkers moeten meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun werk, leiders meer loslaten. Het zou echter een verkeerde conclusie zijn dat leiders daardoor minder verantwoordelijkheid hebben. Minder controle betekend mogelijk zelfs meer verantwoordelijkheid. Echte leider tonen extreem eigenaarschap. “ik geef ze alle ruimte en alle middelen, maar ze doen het gewoon niet”. Ik heb menig… Read more »

Integriteit kun je niet leren

      Geen reacties op Integriteit kun je niet leren

Reading Time: 3 minutes Nieuw onderzoek naar persoonlijkheid toont steeds duidelijker aan dat integriteit begrepen kan worden als een persoonlijkheidsdimensie. Daarbij wordt ook steeds duidelijker dat deze dimensie een belangrijke voorspeller is van prestaties in het werk. Organisaties doen er goed aan hier aandacht aan te besteden. Lange tijd was de Big 5 het belangrijkste wetenschappelijke instrument voor onderzoek naar persoonlijkheid. In dit instrument… Read more »