Category Archives: Motivatie

Een beetje meer respect is goed voor de bottom line

Reading Time: 3 minutes In een internationaal onderzoek van Georgetown University onder 20.000 werknemers, werd respect als belangrijkste gedragskenmerk van leiders benoemd. Medewerkers niet respectvol behandelen leidt tot een afname van prestaties en een toename van burnout. Een belangrijk punt van aandacht dus, zeker gezien het feit dat de mate waarin medewerkers zich respectvol behandeld voelen, al jaren gestaag afneemt. Kristie Rogers van Marquette… Read more »

Hoe proactiviteit te stimuleren

      Geen reacties op Hoe proactiviteit te stimuleren

Reading Time: 3 minutes Stephen Covey noemt proactiviteit een van de zeven gewoonten (habits) van zeer effectieve personen en de wetenschap ondersteund hem hier in. Wil je proactiviteit verbeteren in jouw team of organisaties, dan heb je echter niet veel aan Covey. Wetenschappelijke kennis over hoe proactiviteit werkt, helpt je hier meer op weg. Proactiviteit kan beschreven worden als het nemen van initiatief, vanuit… Read more »

Weerstand is motivatie

      Geen reacties op Weerstand is motivatie

Reading Time: 4 minutes 70% van managers wijst weerstand aan als belangrijkste oorzaak van het falen van veranderingen. Toch wordt weinig gedaan met deze realiteit. Weerstand, zo hoor ik vaak, is nou eenmaal de menselijke reactie op verandering. Mensen houden daar gewoon niet van. Om die reden zijn modellen van rouwverwerking ook populair bij veranderkundigen. Veranderen is verliezen. Deze kijk is echter misplaatst. Weerstand… Read more »

Passie komt van buiten

      Geen reacties op Passie komt van buiten

Reading Time: 3 minutes Intrinsieke motivatie wordt vaak omschreven als iets dat vanuit jezelf moet komen en dat je niet van buitenaf kunt be├»nvloeden. Niets is echter minder waar. In dit artikel beschrijf ik hoe intrinsieke motivatie werkt en hoe we het kunnen be├»nvloeden. Een belangrijk onderscheid in motivatie is dat tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Vaak wordt dit als volgt uitgelegd: intrinsieke motivatie… Read more »

Waarom echte leiders niet motiveren

      Geen reacties op Waarom echte leiders niet motiveren

Reading Time: 3 minutes Echte leiders motiveren mensen om het beste uit zichzelf te halen. Impliciet in dit beeld van leiderschap ligt een negatief beeld van volgers: zij hebben het nodig om gemotiveerd te worden om het beste uit zichzelf te halen. Vooral mensen die meer complex werk doen (zoals kenniswerk) zijn in de regel echter al vanuit zichzelf sterk gemotiveerd het beste uit… Read more »