Werkdruk omhoog en burnout omlaag

      Geen reacties op Werkdruk omhoog en burnout omlaag
Reading Time: 2 minutes

Recent kwam de tweejaarlijkse Arbobalans 2018 van TNO uit. De resultaten logen er niet om. In de laatste tien jaar is het aantal werknemers met burn-outklachten gestegen van 11 naar 16%. Dat is 1 op de 6! Het onderzoek van TNO geeft ook inzicht in de oorzaken en hier wordt het interessant.

Volgens TNO zijn er twee belangrijke oorzaken voor de stijging van het aantal burn-outklachten: een toename van werkdruk (er wordt steeds meer gevraagd) in combinatie met een afname van autonomie (vrijheid in het werk). Er is een rijkelijke hoeveelheid onderzoek die hier bij aansluit. De combi van lage autonomie en hoge werkdruk is letterlijk dodelijk.

In een onderzoek naar de effecten van stress werden 2363 werknemers van boven de zestig jaar over een periode van zeven jaar gevolgd. Voor mensen met weinig autonomie was hoge werkdruk geassocieerd met 15,4% meer kans op overlijden (Gonzalez-Mulé & Cockburn, 2016). Dit is slechts een van de vele onderzoeken die de combinatie van lage autonomie en hoge werkdruk linkt aan gezondheid, stress en burnout. De conclusie lijkt hier simpel: verhoog autonomie en verlaag werkdruk. Maar dit is veel te kort door de bocht.

Wie overleven?
In hetzelfde onderzoek onder 2363 werknemers van boven de zestig jaar werd ook gevonden dat bij werknemers met veel autonomie hoge werkdruk geassocieerd was met 34% minder kans op overlijden. Het onderzoek illustreert een belangrijk punt: het is niet de hoge werkdruk die problematisch is, maar het vermogen van mensen om sturend te zijn in hun werk (autonomie). Een van de onderzoekers stelt: je kunt de negatieve gezondheidseffecten voor mensen vermijden wanneer je hen in staat stelt zelf doelen te stellen, hun werk te plannen en prioriteiten te bepalen.

De kosten van burnout zijn hoog. TNO schat de jaarlijkse kosten van verzuim op bijna 9 miljard per jaar, waarvan meer dan de helft op gaat aan psychische klachten. Veel hiervan is eenvoudig te voorkomen, ook zonder de werkdruk te verlagen. De focus zou echter niet op de kosten moeten liggen.

Focus op prestatie
In plaats van ons druk te maken over burnout, kunnen we ook de focus leggen op prestatie. Performance management betekent in organisaties de randvoorwaarden creëren die werknemers in staat stellen topprestaties neer te zetten. Voldoende autonomie is er daar een van zo blijkt uit voldoende onderzoek. Maar er zijn nog vele anderen, zoals de helderheid van doelen, de afstemming van uitdagingen en competentie, en de kwaliteit van feedback (zie ook dit artikel). Richt je de organisatie in op topprestaties, dan reduceer je automatisch ook burnout en verhoog je engagement. Misschien leven mensen zelfs langer!

Please follow & like us :)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *