Waarom evidence based werken niet werkt

      Geen reacties op Waarom evidence based werken niet werkt
Reading Time: 3 minutes

 

“If doctors practiced medicine the way many companies practice management, there would be far more sick and dead patients, and many more doctors would be in jail.”
– Stanford Business professor Jeffrey Pfeffer

In 2014 werd ik door AOG (het management instituut van de Rijksuniversiteit Groningen) uitgenodigd om een academische leergang Psychologie in organisaties op te zetten. De vraag werd als volgt toegelicht: wij leren onze studenten al decennia allerlei modellen, maar merken dat ze vaak niet werken in de praktijk. Waar we steeds tegenaan lopen is de factor mens, die werkt niet mee. Ik vond het een prachtige uitdaging en organiseer de leergang nog steeds met veel plezier. Een van de dingen die ik geleerd heb van intensieve gesprekken met honderden managers, bestuurders en directeuren, is hoe accuraat professor Pfeffer’s observatie is: als het om menselijk gedrag gaat, doen de meeste managers maar wat. De modellen die op business schools geleerd worden, helpen niet menselijk gedrag te managen.

Goeroes en hypes
Om succesvol te zijn als organisatie, moeten medewerkers gedrag laten zien dat de organisatie succesvol maakt. Hoe zorgen we er voor dat medewerkers het juiste gedrag laten zien? Hoe veranderen we gedrag wanneer de strategie of structuur van de organisatie veranderd? Dit is uiteindelijk een van de grootste uitdagingen voor managers. Wijsheid komt hier in de regel van goeroes en hypes, niet van de wetenschap.

Elke interventie gericht op het veranderen van gedrag, of het nu gaat over het inzetten van training, een teamdag of een nieuw beloningssysteem, is gebaseerd op aannames over menselijk gedrag. Leiden hogere beloningen daadwerkelijk tot hogere prestaties? Kunnen we met training daadwerkelijk medewerkers meer proactief maken? Baseren we interventies op wetenschappelijke kennis (evidence based werk), dan leidt dit aantoonbaar tot betere resultaten. Waarom blijven goeroes en hypes dan leidend? Om dit te begrijpen moeten we weer even terug naar de leergang.

Hoe evidence based te werken
Het belangrijkste doel in de leergang is deelnemers een evidence based benadering van gedragsverandering bij te brengen (EBM, evidence based management). Uitgangspunt is altijd een concreet vraagstuk in de eigen organisatie. Klassiek voorbeeld: in de nieuwe organisatie is het belangrijk dat medewerkers meer proactief te werk gaan. Proactief gedrag in organisaties wordt door een veelheid aan factoren beïnvloed. Persoonlijkheid speelt mee, maar ook bijvoorbeeld de mate van autonomie en de wijze waarop rollen zijn gedefinieerd. In de leergang loopt de deelnemer een aantal stappen door:
1. Onderzoek: welke factoren hebben aantoonbaar invloed op het gedrag dat ik wil beïnvloeden?
2. Analyse: hoe zijn deze factoren ingevuld in mijn organisatie (is er bijvoorbeeld voldoende autonomie)?
3. Interventie: op welke factoren kan ik invloed uitoefenen en hoe kan ik dat het beste doen?

Langs deze weg komt de deelnemer tot een aantal concrete aanbevelingen. Dit proces blijkt echter niet eenvoudig. Deelnemers zijn bijna een jaar bezig om hier enigszins grip op te krijgen. Dit is het probleem van EBM: het is simpelweg te veeleisend. Managers hebben in de regel niet de tijd, kennis en toegang tot wetenschappelijke literatuur die noodzakelijk is om tot een evidence based interventie te komen. Het gevolg is dat veel managers in de praktijk blijven terugvallen op modellen die uiteindelijk niet werken (of consultants met modellen die niet werken).

Human metrics
Na managers ruim vier jaar managers te hebben zien worstelen met EBM, ben ik een initiatief gestart om het EBM proces grotendeels te automatiseren. Het aantal menselijke vraagstukken waar organisaties mee worstelen is niet eindeloos. Vaak gaat het over vraagstukken rond houding (zoals proactiviteit), motivatie, samenwerking, leiderschap en zelfmanagement. Er is binnen de wetenschap ook redelijk wat inzicht in factoren die invloed hebben op deze vraagstukken. In Humetrics vertaal ik nu deze inzichten in onderzoeksinstrumenten waarmee professionals snel door kunnen naar stap 3: hoe realiseer ik de gewenste verandering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *